HỘI NGHỊ CÁN BỘ – CÔNG CHỨC – VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2020 – 2021

Lượt xem:

Đọc bài viết

Hội nghị CB-CC-VC hàng năm là một trong những hoạt động có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của nhà trường. Đây là dịp để nhà trường tổng kết, đánh giá lại phong trào thi đua dạy tốt, học tốt của năm học vừa qua và đặt ra phương hướng, nhiệm vụ cho năm học mới. Đồng thời, phát huy quyền dân chủ của CB-CC-VC, tạo điều kiện để CB-CC-VC được biết, được tham gia ý kiến, được quyết định, giám sát… cùng nâng cao trách nhiệm của cán bộ quản lý, thủ trưởng cơ quan; góp phần xây dựng đội ngũ CB-CC-VC có đầy đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong trong sư phạm, lối sống, năng lực và trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu “Đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo”. Với ý nghĩa quan trọng đó, ngày 17 tháng 10 năm 2020, trường THPT Nguyễn Văn Cừ long trọng tổ chức Hội nghị CB-CC-VC năm học 2020-2021, với sự tham gia của toàn thể CB-CC-VC trong không khí hân hoan và thành công tốt đẹp.

Tập thể CB-NG-NLĐ trường THPT Nguyễn Văn Cừ


Nam công đoàn viên


Nữ công đoàn viên