Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Số: 1293/SGDĐT-GDTrH 18/09/2017 Công văn, V/v xây dựng tiêu chí đánh giá, xếp loại giờ dạy của giáo viên trung học
Số: 1269/SGDĐT-KTKĐCLCNTT 14/09/2017 Công văn, CV hướng dẫn triển khai phần mềm trắc nghiệm Smarttest
Số: 1216/SGDĐT-GDTrH 01/09/2017 Công văn, V/v triển khai Giáo dục Nghề phổ thông năm học 2017-2018.
Số: 1197/SGDĐT-KTKĐCLGDCNTT 29/08/2017 Công văn, Kế hoạch, V/v tổ chức các Kỳ thi chọn học sinh giỏi năm học 2017-2018
4622/BGDĐT-CNTT 20/09/2016 Công văn, Công văn số 4622/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017