Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Số: 56/SGDĐT - GDTrH 29/09/2017 Kế hoạch, KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi THPT và GDTX cấp tỉnh năm học 2017 - 2018
KH 03 18/09/2017 Kế hoạch,
Số: 1197/SGDĐT-KTKĐCLGDCNTT 29/08/2017 Công văn, Kế hoạch, V/v tổ chức các Kỳ thi chọn học sinh giỏi năm học 2017-2018