Phạm Văn Nhường
 • Phạm Văn Nhường
 • Ban Giám Hiệu
 • Hiệu trưởng
 • 0903587394
 • Họ và tên: Phạm Văn Nhường Quê quán: Bình Định. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học sư phạm Toán. Chức vụ chính quyền: Hiệu trưởng Chức vụ đảng: Bí thư chi bộ
Nguyễn Hữu Hải
 • Nguyễn Hữu Hải
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó hiệu trưởng
 • 0905486422
 • huuhai10011977@gmail.com
 • Họ và tên: Nguyễn Hữu Hải, ngày sinh 10/01/1977. Quê quán: Trù sơn - Đô Lương - Nghệ An. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học sư phạm Toán - Tin; Thạc sĩ Toán học chuyên ngành Giải tích. Chức vụ chính quyền: Phó hiệu trưởng
Trần Thị Diễm Uyên
 • Trần Thị Diễm Uyên
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó hiệu trưởng
 • 0915582727
 • diemuyen76@gmail.com
 • Họ và tên: Trần Thị Diễm Uyên, sinh ngày 25/05/1977. Quê quán: Hoài Châu - Hoài Nhơn - Bình Định. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học sư phạm Tiếng anh; Thạc sĩ Tiếng anh. Chức vụ chính quyền: Phó hiệu trưởng.