Địa lí: Bài 20 Lớp vỏ địa lí – Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Tên tài nguyên Địa lí: Bài 20 Lớp vỏ địa lí – Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí
Loại tài nguyên Bài giảng điện tử, Địa lí,
Tên tập tin
Loại tập tin application/vnd.ms-powerpoint
Dung lượng 4.8 MB
Ngày chia sẻ 21/05/2019
Lượt xem 577
Lượt tải 0
Xem tài liệu Xem Online
Tải về