Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Số 09/2020/TT-BGDĐT 07/05/2020 Quy chế tuyển sinh ĐH-CĐ, Thông tư Ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non
TKBLAN6.NVC 11/02/2019 THỜI KHÓA BIỂU ÁP DỤNG TỪ 11/02/2019
Số: 56/SGDĐT - GDTrH 29/09/2017 Kế hoạch, KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi THPT và GDTX cấp tỉnh năm học 2017 - 2018
Số: 1293/SGDĐT-GDTrH 18/09/2017 Công văn, V/v xây dựng tiêu chí đánh giá, xếp loại giờ dạy của giáo viên trung học
KH 03 18/09/2017 Kế hoạch,
Số: 1269/SGDĐT-KTKĐCLCNTT 14/09/2017 Công văn, CV hướng dẫn triển khai phần mềm trắc nghiệm Smarttest
Số 1215/SGDĐT-GDTrH 01/09/2017
Số: 1216/SGDĐT-GDTrH 01/09/2017 Công văn, V/v triển khai Giáo dục Nghề phổ thông năm học 2017-2018.
Số: 1197/SGDĐT-KTKĐCLGDCNTT 29/08/2017 Công văn, Kế hoạch, V/v tổ chức các Kỳ thi chọn học sinh giỏi năm học 2017-2018
4622/BGDĐT-CNTT 20/09/2016 Công văn, Công văn số 4622/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017
53/2012/TT-BGDĐT 20/12/2012 Thông tư, Thông tư quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên