CV. Sinh hoạt chuyên môn, tiêu chí đánh giá giờ dạycủa GVTH

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu Số: 1293/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành 18/09/2017
Loại văn bản Công văn,
Trích yếu V/v xây dựng tiêu chí đánh giá, xếp loại giờ dạy của giáo viên trung học
Xem văn bản Không có
Tải về