TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN CỪ TỔ CHỨC LỄ SƠ KẾT HỌC KÌ I NĂM HỌC 2020 – 2021

TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN CỪ TỔ CHỨC LỄ SƠ KẾT HỌC KÌ I NĂM HỌC 2020 – 2021

Lượt xem:

Ngày 09/01/2021, trường THPT Nguyễn Văn đã tổ chức Lễ sơ kết học kì I năm học 2020-2021. Tại buổi lễ, nhà trường đã khen thưởng những tập thể và học sinh đạt thành tích tốt trong học kì vừa qua. [...]